History Image

HEDEFİ BUL

Yapay zeka, insanlar tarafından belirli özelliklere sahip olacak şekilde öğretilen ve bunun sonucunda insanlığa birçok alanda hizmet veren bir teknolojidir. Bu alanda yapılan çalışmalara bakıldığında yapay zekânın analiz yapabildiği, tahmin edebildiği ve kendi kendine öğrenip öğretebildiği görülmektedir. Bu yarışmanın amacı günümüzde ve geleceğimizde en önemli teknolojilerden biri olarak gösterilen yapay zeka ile görüntü işleme ve bilgisayarlı görme uygulamaları öğrencilerde farkındalık oluşturmak ve bu alanda ilgiyi artırarak öğrencileri yetkinlik kazanmaya teşvik etmektir. Özellikle araç içi otomasyon, güvenlik sistemleri, gezgin robot uygulamaları, askeri alanlarda dost ve düşman kuvvetlerinin gözetlenmesi, tarım uygulamaları, biyomedikal ve tıp alanlarında, coğrafi bilgi sistemlerinde, tasarım ve imalat uygulamalarında yaygın olarak kullanılmaktadır. Görüntü işleme; temelinde dijital görüntünün yakalanıp istenilen formata sayısallaştırılması ve analizinin yapılmasına dayanan 3 adımda incelenmektedir. Alınan görüntü istenilen parametrelere dönüştürülerek sonuç çıktısı alınır. Görüntü işleme: Alınan görsel verisinin belirli algoritmalar ile işlenerek bu görüntülerden nihai sonuç elde edilmeye çalışıldığı süreçtir.