History Image

MEDİKAL SİSTEMLER

Lise seviyesindeki KODELİ Robotik Kodlama Projesi kurulu Kocaeli il sınırları içerisindeki öğrencilerinin bilgi ve becerilerini, hayallerini girişimci bilimsel düşünceyle gerçeğe dönüştürerek bunları sunabileceği bir ortam oluşması için serbest kategoride robot proje yarışması ile bu fikirleri açığa çıkarmaktır. Klasik kategori robotlarının dışında farklı amaçlarla tasarlanmıştır.

Temalı Proje Kategorisi 1 grupta düzenlenecektir.

Tema: Medikal Sistemler

Medikal Sistemler: Rehabilitasyon robotları, dezenfektasyon robotları, medikal servis robotları gibi robotlar ve destek yazılımları, programlar ve uygulamalar tek bir kategori gözetilerek değerlendirmeye alınacaktır.

  • Rehabilitasyon robotları: Fizyolojik veya anatomik bir bozukluğu yahut engeli olan dolayısıyla çevresel kısıtlamalar içinde bulunan bireyim fiziksel, psikolojik, sosyal, mesleki vb. aktivitelerinde mümkün olan en üst fonksiyonel seviyeye ulaştırılmasına rehabilitasyon denir. Rehabilitasyon robotlarına örnek; terepatik egzersiz, iskelet hareket destekçi protez, yürüme rehabilitasyonu verilebilir.
  • Dezenfektasyon robotlar: Enfeksiyona karşı alınan önlemler ve enfeksiyon etkileşimini azaltmaya yönelik uygulamalar bu kategoride değerlendirilecektir. Pandemi dönemi yaşadığımız bu süreç dezenfektasyon sistemlerinin önemini daha da ortaya çıkarmıştır. Bu alanda el dezenfektasyonu, ortam dezenfektasyonu ve akıllı maske sistemleri örnek verilebilir.
  • Medikal servis robotları: Yaşlı ve fiziksel engelli bireylerin ev ve hastane ortamında kullanımına yönelik hedefi serbestlik, temkinli olma ve tüm kullanıcılar için kişisel ihtiyaçlarını karşılayabilecek nitelikler sunma yönünde olmalıdır.

Destek yazılımları, programlar, uygulamalar: Medikal sisteme destek olacak yazılımlar, cep telefonu uygulamaları, bilgisayar programları bu alanda değerlendirilebilecektir. Bu başlıkla katılan katılımcıdan robot/prototip yapması beklenmeyecektir.